Scrub Pine

Coast Mountains, Southwestern British Columbia